Įgyvendintas projektas „JUDA DAINAI – GYVENAM SVEIKAI“

Šiaulių Dainų progimnazija 2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais įgyvendino projektą „JUDA DAINAI – GYVENAM SVEIKAI“, finansuojamą 2000Eur iš Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatinimo programos lėšų. Progimnazija prisidėjo prie projekto 300Eur ir įsigijo sporto inventoriaus. Projekto metu buvo vykdomos fizinio aktyvumo veiklos Šiaulių Teniso akademijos aikštyno erdvėse. Šiuo projektu buvo siekiama, kad mokiniai taptų motyvuotais progimnazijos mokiniais, būtų fiziškai aktyvūs, pasitikintys savimi, bei besistengiantys rinktis sveiką gyvenseną ir besirūpinantys savo sveikatos stiprinimu.

Projekto metu mokiniai ugdėsi savistabos, savikontrolės, sveikos gyvensenos gebėjimus, stiprino savarankiško mankštinimosi poreikį bei nuostatas, įgijo asmens higienos, grūdinimosi, fizinio aktyvumo, sveikatos tausojimo, saugaus elgesio ir nelaimingų atsitikimų prevencijos žinių bei įgūdžių. Vykdant projekto veiklas „Aš ir tu mankštinamės kartu“, „Mano pulsas“, „Nėra prasto oro“, „Kaip man sekasi gyventi sveikai?!”, „Tvirta nugara“, „Aš saugus…“, „Rungtyniaujam ir žaidžiam!”, „Mažasis olimpietis“ buvo patenkintas mokinių poreikis judėti, būti fiziškai aktyviems, lavinta motorika ir kūno laikysena. Pradinukai ugdėsi garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas, elgesį bei buvo puoselėtos olimpinės sporto vertybės – pagarba, draugystė, tobulėjimas.

Veiklos Šiaulių Teniso akademijos aikštyno erdvėse didino mokinių fizinio aktyvumo motyvaciją, lavino jų sveikatingumo įgūdžius, ugdė bendrąsias kompetencijas. Mokymasis kitose erdvėse, kuriose daug gausesnis sportinių priemonių inventorius, sudarė galimybes įvairesnei aktyviai veiklai. Mokiniai džiaugėsi šiomis veiklomis, kai kurie susidomėjo naujomis sporto šakomis ir pasirinko neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

Vykdytos projekto veiklos padėjo sukurti palankią, sveikatai stiprinančią aplinką, gerinti mokinių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti elgesį, turintį įtakos sveikatai.

Projekto rengimo grupė