Dainų progimnazijos aštuntokai ŠVAKO Atvirų durų dienoje

Po Žiemos atostogų vasario 24 dieną būrelis aštuntokų atvyko į Šiaulių valstybinės kolegijos Atvirų durų dieną dalyvauti profesinio patyriminio veiklinimo edukacijose. Vieni, pratybose „Statybos  inžinerija – kas tai?“, kurias vedė profesijos guru, dėstytojas  Deividas Nesovas buvo kviečiami susipažinti su statybos inžinieriaus darbo baru, statybinėmis medžiagomis, atlikti statyboje naudojamų medžiagų inžinierinius bandymus. Kiti, edukacijoje „Vandens tyrimų laboratorija“, susipažino su aplinkos apsaugos inžinieriaus profesija, atliko vandens  laboratorinius tyrimus vadovujami Aplinko apsaugos programos lektorės Violetos Petraškienės.

Edukacijas vainikavo Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės nariai, žaismingai supažindindami su kolegijoje vykdomomis studijų programomis ir studentišku gyvenimu, apie kurį labiausiai išmanę Martinas Karkalas, Rokas Mockus ir Danilas Paulauskas, Tomas Rakauskas buvo apdovanoti ŠVAKO prisiminimo dovanėlėmis. Sveikiname.

Pagarbiai dėkojame Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojams ir studentams už smagų ir prasmingą laiką.

Informaciją parengė karjeros konsultantė Elmyra Damonskienė