Šeštokai dalyvavo STEAM programoje Šiaulių Techninės kūrybos centre

2021 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais šeštokų komanda dalyvavo STEAM programoje Šiaulių Techninės kūrybos centre. Užsiėmimų metu mokiniai sužinojo įdomių faktų apie robotų erą, robotų darbus ir robotų kūrėjus, robotų dizaino veiklą. Susipažinę su 3D piešimo technika ir gudrybėmis, šeštokai piešė 3D pieštukais. Mokiniai sužinojo, kas yra robotų ekologija, antrinių žaliavų perdirbimas, sukūrė 2D paveikslus iš kompiuterio dalių. Susiskirstę į komandas, gilino komandinio darbo įgūdžius konstruodami bokštus. Mokiniai sužinojo, kas yra tiesinis šlifuoklis, kam jis naudojamas ir jo pagalba dekoravo Kalėdinius puodelius.

Ačiū už šaunų bendradarbiavimą ir neįkainuojamas patirtines žinias puikiems veiklų vadovams Ingridai Donielienei ir Vaidui Donielai.

Informaciją rengė robotikos mokytoja Kristina Juodeikienė ir ugdymo karjerai specialistė Elmyra Damonskienė