Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai netradicinėje tikybos pamokoje ,,Mūsų autoritetai: kuo vyresnioji karta praturtina mūsų visuomenę ir mane?“

,,Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo Dvasią, ir jis skelbs tautoms teisingumą“ (Mt 12, 18).

Lapkričio 26 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 7c ir 7d kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje tikybos pamokoje ,,Mūsų autoritetai: kuo vyresnioji karta praturtina mūsų visuomenę ir mane?“

Švč. M. Marijos bažnyčioje klebonas Saulius Paliūnas mokiniams atskleidė Dievo tarno Mečislovo Jurevičiaus biografiją, jo vertybes, mokė sekti jo pavyzdžiu drąsiai liudijant savo tikėjimą, kalbėjo apie atsakomybę, pareigą ir laisvę. Mokiniai klausinėjo, diskutavo, o vėliau, lydimi tikybos mokytojos L. Jankauskienės, vyko į Ginkūnų kapines pagerbti Dievo tarno Mečislovo Jurevičiaus atminimą. Klebonas Saulius Paliūnas ir kunigas Jordanas Urbonas prie kapo mokiniams pasakojo apie Mečislovo Jurevičiaus pasiaukojantį gyvenimą, jo meilę Dievui ir žmonėms, uždegė žvakeles, sukalbėjo maldą.

Mokiniai turėjo galimybę gilinti savo tikėjimą, išgirsti pamokančius žodžius. Dėkojame klebonui Sauliui Paliūnui, kunigui Jordanui Urbonui ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą, o jų tėveliams – už supratimą ir palaikymą.

Pašaukimas į šventumą yra dieviškas kvietimas, skirtas visiems žmonėms.

Informaciją parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė

Informaciją  parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė