Fotografijų paroda ,,Rudens mozaika”

Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai ir 1-8 kl. mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavo fotografijų parodoje ,,Rudens mozaika“. Mokiniai stebėjo besikeičiančios gamtos spalvas, ieškojo rudens dovanojamų gėrybių.

Parodą organizavo specialioji pedagogė Laima Tomėnienė ir logopedė, specialioji pedagogė Aurelija Juozapaitienė, robotikos mokytoja Kristina Juodeikienė