Geros savijautos programa

Nuo 2021 metų rudens Šiaulių Dainų progimnazijoje pradėta vykdyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Geros savijautos programa, kuri yra viena iš pagalbos plano, skirto kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, priemonių. Šios programos paskirtis – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio savijautos programose.

1–8 klasių mokiniai turi galimybę dalyvauti socialinių jausminių įgūdžių, psichologinio grupių konsultavimo, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių, atsipalaidavimo ir streso valdymo technikų mokymo programose. Geros savijautos programos užsiėmimus veda specialistai, turintys pedagogikos studijų krypties ar psichologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą bei turi 2 metų darbo su mokyklinio amžiaus vaikais patirtį.

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė