Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojų seminaras  „Patirtinis mokymasis. Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis.“ 

Spalio 1 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogai skubėjo į Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją, kur vyko seminaras „Patirtinis mokymasis. Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis.“  Seminare pedagogai ne tik dalinosi gerąja patirtimi. Kalbėta apie kryptingą teatrinį, novatorišką, aplinkosauginį bei patyriminį ir įtraukiamąjį mokymą(si). Akcentuota, kaip toks mokymas(is) padeda ugdyti atsakingą, inovatyvų, kūrybišką žmogų, kuris suvokia save kaip laisvą, atsakingą asmenybę, siekiančią pažinti save ir pasaulį kūrybinio proceso metu.

Pasibaigus seminarui, pedagogai pasižvalgė po šiuolaikiškai įrengtas Simono Dacho progimnazijos erdves. O pažiūrėti tikrai buvo į ką: naujausia technika bei vaizdo medžiaga aprūpinti kabinetai, puošnios klasės ir šiuolaikiškas  kiemelis.

Pilni įspūdžių,  naujų idėjų,  Dainų progimnazijos pedagogai grįžo namo.