Pasitikdami Tarptautinę Mokytojo dieną norime pasidžiaugti, kad miesto Metų Mokytojo nominaciją pelnė informacinių technologijų  mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė, kuri progimnazijoje dirba 17 metų. Džiaugiamės ir didžiuojamės Jolita, tai nuoseklaus, kruopštaus darbo rezultatai. Pedagogė darbšti, aktyvi, geba sėkmingai ir kūrybingai pritaikyti inovacijas ugdyme. Nuo 2016 metų mokytojos iniciatyva mokykloje aktyviai veikia Robotikos laboratorija, kurioje kuriama moderni mokymo(si) aplinka, įgyvendinamos inžinerinės krypties programos, glaudžiai susietos su informacinėmis technologijomis. Mokytojos parengti mokiniai dalyvauja ir laimi prizines vietas miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose. Pedagogė dalijasi savo dalykinėmis ir metodinėms inovacijomis su miesto bei šalies pedagogais.
     Džiugu, kai mokytoja myli savo darbą, mokyklą, mokinius. Sveikiname Jolitą ir linkime kūrybos, kantrybės ir daug sveikatos įgyvendinant sumanymus!
Parengė pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Jurgita Borusienė