2021 m. gegužės 19 d.  įvyko Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojų patirties sklaidos seminaras „Pamokos kokybė: ugdymo personalizavimas, mokymosi metodų įvairovė, dalykų integracija ir skaitmeninių išteklių taikymas“

2021 m. gegužės 19 d.  įvyko Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojų patirties sklaidos seminaras, kuriame dalyvavo „Sandoros“ progimnazijos bei šalies mokytojai.

Read more