05. Gegužė 2017 · Comments Off on DIDŽIUOJAMES · Tema: Naujienos

Balandžio 29 dieną  Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada. Į olimpiadą susirinko 3-4 pradinių klasių  gabiausi matematikai iš Lietuvos miestų ir miestelių. Olimpiadoje galėjo dalyvauti miestų matematikos olimpiadų laimėtojai, „Kengūros“ konkurso nugalėtojai. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos 3a klasės mokinys Dovydas Urmelis. Dovydas respublikinėje olimpiadoje  užėmė III – ąją vietą ( mokytoja Rasa Blekaitienė).

Sveikiname Dovydą ir džiaugiamės jo laimėjimu.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Blekaitienė

05. Gegužė 2017 · Comments Off on Matematikos konkursas „Žinau, moku, pritaikau“ · Tema: Naujienos

2017 m. balandžio 27 d. būrys miesto progimnazijų penktokų susirinko į Dainų progimnaziją, kurioje vyko matematikos konkursas „Žinau, moku, pritaikau“. Džiugu, kad atvyko „Romuvos“, Ragainės, „Rasos“, „Juventos“, Jovaro progimnazijų komandos. Taip pat dalyvavo ir Dainų progimnazijos penktokai. Mokiniai turėjo įveikti keturis etapus. Spręsdami loginius uždavinius penktokai turėjo įminti, kiek karavane buvo vienkuprių kupranugarių, kiek sūnui metų, kiek suaugusių lankėsi muziejuje, bei apskaičiuoti, kada saulė užimą aukščiausią padėtį, o  pasitelkę kūrybiškumą ir sumanumą iš žodyje „kampainis“ esančių raidžių turėjo sugalvoti kuo daugiau daiktavardžių. Sunkiausia užduotis mokiniams pasirodė dėlionė, nes į kvadratą teko sudėti įvairias geometrines figūras taip, kad neliktų tuščių tarpų. Vertinimo komisijai suskaičiavus balus paaiškėjo, kad nugalėtoja tapo „Rasos“ progimnazijos penktokų komanda (I vieta), II vieta atiteko „Juventos“ progimnazijos penktokams, o III vieta džiaugėsi Ragainės penktokai. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams bei jų mokytojoms.

Viktoriną organizavo Dainų progimnazijos matematikos mokytoja Edita Žitkevičienė.

Informaciją parengė matematikos mokytoja metodininkė Edita Žitkevičienė

 

04. Gegužė 2017 · Comments Off on PRIIMAME MOKINIUS Į PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS, PIRMŲJŲ IR PENKTŲJŲ KLASIŲ LAISVAS VIETAS · Tema: Naujienos

LAISVOS VIETOS KLASĖSE 2017-2018 M.M.

Klasės Planuota priimti mokinių Gauta prašymų iki 2017-05-01 Laisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupė 20 17 3
1 klasė 120 97 23
5 klasė 100 84 16

 

                      Informacija parengta 2017 m. gegužės 4 d.

03. Gegužė 2017 · Comments Off on NMVA Šiaulių Dainų progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita · Tema: Naujienos

2017 m. kovo 6-10 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdė progimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą. Pateikiame trumpą progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitos ištrauką.

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji progimnazijos veiklos aspektai  

 1. Puikūs mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2. – 4 lygis).
 2. Išskirtinis mokymosi džiaugsmas (2.2.1. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis).
 3. Prasmingas ugdymo(si) integralumas (2.2.2. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis).
 4. Įdomios veiklos įvykiai ir nuotykiai (2.3.2. – 4 lygis).
 5. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka (3.1. – 4 lygis).
 6. Tikslingas mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2. – 4 lygis).
 7. Tobulėjimą skatinanti lyderystė (4.1.2. – 4 lygis).
 8. Veiksminga mokyklos savivalda (4.1.3. – 4 lygis).
 9. Atsakingas veikimas kartu (4.2.1. – 4 lygis).
 10. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.– 4 lygis).

Dainų progimnaziją verta pagirti už savitą elektroninę mokinių asmeninės pažangos stebėseną (3.1.1. – 4 lygis). 

Tobulintini progimnazijos veiklos aspektai

 1. Pasiekimų asmeniškumas pamokoje (1.2.1. – 3 lygis).
 2. Individualizavimas pamokoje (2.2.2. – 3 lygis).
 3. Savivaldumas mokantis (2.3.1. – 3 lygis).
 4. Mokymosi konstruktyvumas (2.3.1. – 3 lygis).
 5. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys (2.4.1. – 3 lygis).

Visą Šiaulių Dainų progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitą  galima rasti progimnazijos internetinėje svetainėje Veikla- Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas

Progimnazijos direktorius

03. Gegužė 2017 · Comments Off on Lietuvių kalba linksmai · Tema: Naujienos

Balandžio 27 d. 7a, c ir 8a,b klasių mokiniai dalyvavo ,,Romuvos“ gimnazijoje vykusioje Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-11 klasių mokinių renginyje ,,Lietuvių kalba linksmai“. Ši popietė skirta Kalbos kultūros metams pažymėti, tad reikėjo atlikti įvairias užduotis, taisyklingai kalbėti, suvaidinti situacijas. Renginyje dalyvavo D.Karaliūtė (7a), A.Mockutė (7a), T.Balčiūnas (7c), D.Vaicekauskas (7c), G.Gruzdaitė (7c), U.Žitkevičiūtė (7c), A.Banevičius (8a), D.Bernotas (8b), A.Rupšys (8b), E.Margevičius (8b) ir K.Slušnys (8b). Jų mokytojos – A.Pigulevičienė ir I.Valeikienė.
,,Jūsų mokiniai fantastiški“,- teigė ,,Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vida Norvaišienė ir gyrė mūsiškius už aktyvumą, išradingumą. Džiugu girdėti tokius atsiliepimus.

Lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė

Puslapis 20 of 342« Pirmas...10...1819202122...304050...Paskutinis »