INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Nuo 2020 m. birželio 1 d. ugdymo procesas Šiaulių Dainų progimnazijoje organizuojamas kitomis nei pamoka ugdymo formomis.
1–4 klasėse nuo 2020-06-01 iki 2020-06-05 organizuojamos kultūrinės (taip pat etninės), meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės veiklos.
5–8 klasėse:
• nuo 2020-06-01 iki 2020-06-05 organizuojamos mąstymo ir menų laboratorijos;
• nuo 2020-06-08 iki 2020-06-12 konsultacijos ir savęs pažinimo laboratorijos;
• nuo 2020-06-15 iki 2020-06-19 kultūrinės (taip pat etninės), meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės veiklos.

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1342 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1245 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (siųsti):

  • į progimnaziją įleidžiami asmenys tik dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

  • laikykitės asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir pan.);

  • draudžiama atvykti į progimnaziją, jei jums pasireiškė karščiavimas (37,3 ᴼ C ir daugiau), ar turite ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Naujausi pasiekimai