Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
      Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio mėn. 18 d. nutarimu Nr.480

 

Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 2020 m.                I ketvirtis 2020 m. II ketvirtis
Vadovai (direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė ) 4 1782,58 1981,22
Mokytojai (PUG, pradinio , pagrindinio ugdymo mokytojai) 53,93 1385,3 1396,45
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai, logopedai, psichologė, soc.darbuotojai, bibliotekininkė, padejėjai) 8,5 1090,38 1164,35
Aplinkos darbuotojai (direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir kiti aplinkos darbuotojai) 25,4 839,96 859,65

 

Pareigų pavadinimas Etatų 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis vidurkis 2019
Vadovai 5 1485,13 1485,13 1572,77 2018,25 6561,28 1640,32
Mokytojai 46,27 1353,43 1353,43 1353,43 1736,45 5796,74 1449,185
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai,soc.darbuotojai, bibliotekininkė, padejėja) 6,5 1055,66 1055,66 1055,66 1354,41 4521,39 1130,348
Aplinkos darbuotojai 20,15 825,81 825,81 825,81 959,53 3436,96 859,24