Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
      Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio mėn. 18 d. nutarimu Nr.480

 

Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 2020 m. I ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėjas, neformaliojo švietimo organizatorius) 4 1782,58 1981,22 1981,22
Mokytojai (PUG, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai) 53,93 1385,3 1396,45 1396,45
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai, logopedai, psichologas, soc.darbuotojai, bibliotekininkas, padėjėjai) 8,5 1090,38 1164,35 1164,35
Aplinkos darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir kiti aplinkos darbuotojai) 25,4 839,96 859,65 859,65

 

Pareigų pavadinimas Etatų 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis vidurkis 2019
Vadovai 5 1485,13 1485,13 1572,77 2018,25 6561,28 1640,32
Mokytojai 46,27 1353,43 1353,43 1353,43 1736,45 5796,74 1449,185
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai,soc.darbuotojai, bibliotekininkas, padejėjas) 6,5 1055,66 1055,66 1055,66 1354,41 4521,39 1130,348
Aplinkos darbuotojai 20,15 825,81 825,81 825,81 959,53 3436,96 859,24