Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
      Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio mėn. 18 d. nutarimu Nr.480

Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 2020 m.

I ketvirtis

Vadovai (direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė ) 4 1782,58
Mokytojai (PUG, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai) 52,93 1385,3
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai, soc.darbuotojai, bibliotekininkė, padejėjai) 7,5 1090,38
Aplinkos darbuotojai (direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir kiti aplinkos darbuotojai) 25,4 839,96

 

Pareigų pavadinimas Etatų

skaičius

2019 m.

I ketvirtis

2019 m.

II ketvirtis

2019 m.

III ketvirtis

2019 m.

IV ketvirtis

Vadovai 5 1485,13 1485,13 1572,77 2018,25
Mokytojai 46,27 1353,43 1353,43 1353,43 1736,45
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai,soc.darbuotojai, bibliotekininkė, padejėja) 6,5 1055,66 1055,66 1055,66 1354,41
Aplinkos darbuotojai 20,15 825,81 825,81 825,81 959,53