Biblioteka

KVIEČIA PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA

 

Biblioteka yra bendruomenės informacijos, mokymosi, švietimo ir kultūros centras, teikiantis galimybes bei informacijos išteklius visiems ir kiekvienam sužinoti, mokytis, bendrauti, dirbti, kurti ir gyventi XXI amžiuje. Tai dinamiška institucija, atitinkanti kintančius bendruomenės poreikius, padedanti bendruomenės nariams (mokytojams, mokiniams, tėvams ir kt. darbuotojams) gauti reikalingas žinias bei informaciją, dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekoje įdiegta ir naudojama programa MOBIS. Vadovėliai tvarkomi ir išduodami kompiuterine programa „Biblio“.

Čia progimnazijos darbuotojams sukurta darbo vieta su internetine prieiga. Teikiamos dokumentų spausdinimo, kopijavimo, įrišimo bei nuskaitymo paslaugos. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, tikslingai komplektuojamas mokyklai aktualus dokumentų fondas. Mokyklos bendruomenė nuolat informuojama apie naujai gautus leidinius bei vadovėlius. Stiprinami mokinių informacinio raštingumo įgūdžiai ir gebėjimai, ugdomi vaikų skaitymo įpročiai, nusiteikimas skaityti.

Skaitykloje yra kompiuteriai su internetine prieiga, skirti naudotis mokiniams bei jų tėveliams. Kaupiamos enciklopedijos, žodynai, meno albumai, laikraščiai, žurnalai bei periodikoje ar internetinėje erdvėje pasirodantys įvairūs straipsniai apie progimnaziją. Teikiamos edukacinės bei informacinės paslaugos. Rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus. Nuolat eksponuojami mokinių kūrybos darbai. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vyksta aktyviausio skaitytojo, daugiausiai skaitančios klasės rinkimai, knygų dovanojimo akcijos. Pertraukų metu ar po pamokų mokiniai gali žaisti įvairius stalo žaidimus.

  • Naudingos nuorodos: [paieškos sistemos; el.žodynai; enciklopedijos; periodika; mokiniams; mokytojams; tėveliams]

Mokyklos bendruomenės nariai bibliotekoje mielai laukiami:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.15 val.
Penktadieniais 7.30 – 15.00 val.

Tai pasaulis, kuriame kelią rodo knygos!

Į iškilusius klausimus Jums atsakys bibliotekos darbuotoja el. paštu – biblioteka@dainai.lt

 


Parašykite atsakymą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.