Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio mėn. 18 d. nutarimu Nr.480 .

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 2019 m. II ketvirtis
1. Vadovai (direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė, direktorės pavaduotoja ūkiui) 5 1485,13
2. Mokytojai 46,27 1353,43
3. Pagalbos mokiniui specialistai (specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, bibliotekininkė,mokytojo padejėja) 6,5 1055,66
4. Aplinkos darbuotojai 21,15 825,81