Mokytojai

MOKYTOJAI 2020–2021 M.M.

Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Kabinetas Elektroninis paštas Papildomos pareigos
 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Sandra Karaveckienė vyresnioji mokytoja 124 sandra.karaveckienė@dainai.lt
Justė Milašauskienė vyresnioji mokytoja 119 juste.milašauskiene@dainai.lt
Viktorija Citavičienė mokytoja 225 viktorija.citaviciene@dainai.lt
 

Pradinio ugdymo mokytojai

Jolanta Maziliauskienė vyresnioji mokytoja 219 jolanta.maziliauskiene@dainai.lt
Rasa Lideikienė mokytoja 310 rasa.lideikiene@dainai.lt
Lina Mateikienė vyresnioji mokytoja 321 lina.mateikiene@dainai.lt
Rima Dilinskienė mokytoja metodininkė 220 rima.dilinskiene@dainai.lt
Rita Rinkūnaitė mokytoja metodininkė 122 rita.rinkunaite@dainai.lt
Irena Kazymirkienė mokytoja metodininkė 323 irena.kazymirkiene@dainai.lt Pailgintos grupės auklėtoja
Rasa Viliuvienė mokytoja metodininkė 121 rasa.viliuviene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Ivaškienė mokytoja metodininkė 222 jurate.ivaskiene@dainai.lt
Violeta Tamulienė mokytoja 317 violeta.tamuliene@dainai.lt
Rasa Solovjovienė vyresnioji mokytoja 218 rasa.solovjoviene@dainai.lt
Rasa Blekaitienė mokytoja metodininkė 224 rasa.blekaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Irena Povilauskienė mokytoja metodininkė 123 irena.povilauskiene@dainai.lt
Daiva Stonė mokytoja 324 daiva.stone@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Aurelija Jurgutavičienė mokytoja 325 aurelija.jurgutaviciene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Audronė Jonaitienė mokytoja metodininkė 326 audrone.jonaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Birutė Kasparienė mokytoja metodininkė 320 birute.kaspariene@dainai.lt Pailgintos grupės auklėtoja
Neringa Vėlienė vyresnioji mokytoja 223 neringa.veliene@dainai.lt
Inga Petrukonienė vyresnioji mokytoja 303 inga.petrukoniene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Jūratė Eirošienė mokytoja 311 jurate.eirošiene@dainai.lt
Justina Jurevičiūtė (vaiko auginimo atostogose) mokytoja 311 justina.jureviciute@dainai.lt
Virginija Vaitkevičienė mokytoja metodininkė 223 virginija.vaitkeviciene@dainai.lt Pailgintos grupės auklėtoja
 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Inga Valeikienė mokytoja metodininkė 205 inga.valeikiene@dainai.lt
Akvilė Pigulevičienė mokytoja metodininkė 109 akvile.piguleviciene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Vijoleta Tolvaišienė mokytoja metodininkė 309 vijoleta.tolvaisiene@dainai.lt
Andžela Valaikienė mokytoja metodininkė 208 andzela.valaikiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
 

Užsienio kalbų mokytojai

Jūratė Valionienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 212 jurate.valioniene@dainai.lt
Kristina Bliūdžiuvienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 204 kristina.bliudziuviene@dainai.lt
Vilma Matuzevičienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 217 vilma.matuzeviciene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Agnė Kuodienė (anglų k.) vyresnioji mokytoja 106C agne.kuodiene@dainai.lt 
Danguolė Sinetar (anglų k.) vyresnioji mokytoja 314 danguole.sinetar@dainai.lt
Daiva Staniulytė (vokiečių k.) mokytoja metodininkė 308 daiva.staniulyte@dainai.lt
Auksė Kravčenkienė (rusų k.) mokytoja metodininkė 108 aukse.kravcenkiene@dainai.lt
Dalia Bočiuvienė (rusų k.) vyresnioji mokytoja dalia.bociuviene@dainai.lt
Sandra Bartkuvienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 314 sandra.bartkuviene@dainai.lt
Aušra Ramanauskienė (vaiko auginimo atostogose) mokytoja metodininkė 106C ausra.ramanauskiene@dainai.lt
 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų mokytojai

Albina Eitutienė (matematikos) mokytoja metodininkė 306 albina.eitutiene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Edita Žitkevičienė (matematikos) mokytoja metodininkė 211 edita.zitkeviciene@dainai.lt
Erika Janušienė (matematikos) mokytoja metodininkė 304 erika.janusiene@dainai.lt
Giedrė Kielaitė (fizikos, gamtos ir žmogaus) vyresnioji mokytoja 207 giedre.kielaite@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Vilma Jasevičienė (chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus) mokytoja metodininkė 305 vilma.jaseviciene@dainai.lt Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja
Jolita Kaupienė (informacinių technologijų) mokytoja metodininkė 206 jolita.kaupiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Kristina Juodeikienė (informacinių technologijų, žmogaus saugos) vyresnioji mokytoja 209 kristina.juodeikiene@dainai.lt  Neformaliojo švietimo mokytoja
 

Socialinių mokslų dalykų mokytojai

Irma Žemaitienė (etikos) mokytoja metodininkė irma.zemaitiene@dainai.lt
Laisva Jankauskienė (tikybos) vyresnioji mokytoja 302 laisva.jankauskiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Ramūnė Gedminienė (istorijos) mokytoja metodininkė 210 ramune.gedminiene@dainai.lt
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė (geografijos) vyresnioji mokytoja 308 aistek@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
 

Menų dalykų mokytojai

Marytė Ruzgytė (dailės) mokytoja metodininkė 111 maryte.ruzgyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Šlėnė (muzikos) mokytoja metodininkė 303 gitana.slene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Mantas Babrauskas (muzikos) mokytojas 303 mantas.babrauskas@dainai.lt  Neformaliojo švietimo mokytojas
Ingrida Jonavičienė (muzikos) vyresnioji mokytoja 110 ingrida.jonaviciene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Petronaitienė (technologijų) vyresnioji mokytoja 106  gitana.petronaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Sandra Motuzaitė-Jurienė (technologijų) mokytoja metodininkė 106  sandra.m.juriene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Diana Maciuvienė (šokio) vyresnioji mokytoja 107  diana.maciuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Indrė Šerpytienė (šokio) mokytoja metodininkė 109  indre.serpytiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Anatolijus Kavaliauskis (muzikos) mokytojas ekspertas 301  anatolijus.kavaliauskis@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytojas
Indrė Zaikauskienė (muzikos) (vaiko auginimo atostogose) mokytoja indre.sukyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo organizatorė, neformaliojo švietimo mokytoja
 

Kūno kultūros mokytojai

Gražina Mickuvienė mokytoja metodininkė sporto salė  grazina.mickuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Edita Gapšienė vyresnioji mokytoja sporto salė  edita.gapsiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja