Karjeros centras

 

Profesinio orientavimo konsultantė Elmyra Damonskienė

104 kab. tel. (8 41) 55 27 51, el. paštas elmyra.damonskiene@dainai.lt

Profesinio orientavimo konsultanto pareigybės aprašymas

 Darbo laikas

Pirmadienis

 

Antradienis

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

 

Penktadienis

 

9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Pietų pertrauka 11.30–12.00

 

Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku pagarbiai prašome tartis iš anksto individualiai.


Ugdymas karjerai

 „Didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties (nusistatytas) ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtume svajoję.“ (Paul Gauguin)

Karjera – tai procesas, realizuojamas nuolat kintančiame darbo pasaulyje. Todėl karjeros sėkmė priklauso ne tik nuo žmogaus gebėjimo laiku ir tinkamai sureaguoti į pokyčius, bet ir nuo gebėjimo juos numatyti bei jiems pasirengti, kad „neiškristų iš važiuojančio traukinio”.
Tikslas: skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus ir įgūdžius bei stiprinti mokinių sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.
Uždaviniai:
– Sudaryti sąlygas visiems progimnazijos mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi ir saviraiškos galimybes.
– Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.

Įdomi informacija tėvams ir vaikams:
Nuorodos:
www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt
www.ldb.lt
www.lamabpo.lt
www.nrcg.lt
 www.kastu.lt
www.egzaminai.lt
www.skvc.lt
www.sprc.lt