Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupė:

Pirmininkė – Rita Karpušenkienė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Nariai:

Laima Olšauskytė, socialinė pedagogė;

Simona Domkutė, socialinė pedagogė.