Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė  Simona Domkutė

313 kabinetas

Kuruoja PUG, 1—4 klasių mokinius

Dėl susitikimo tartis asmeniškai

el.p.: simona.domkute@dainai.lt

Socialinė pedagogė

Simona Domkutė

8.00–15.45 8.00–15.45 8.00–15.45 8.00–15.45 8.00–15.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30

 

Socialinė pedagogė Laima Olšauskytė                                           

312 kabinetas

Kuruoja 5—8 klasių mokinius

Dėl susitikimo tartis asmeniškai

el.p.: laima.olsauskyte@dainai.lt

Socialinė pedagogė                Laima Olšauskytė 7.30–16.00 7.30–16.00 7.30–16.00 7.30–16.00 7.30–14.30
Pietų pertrauka 12.00–13.00

 Visada esi laukiamas ir drąsiai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • Turi problemų bendraujant su bendraamžiais ar mokytojais;
 • Patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
 • Sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje;
 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • Kai turi įvairių pasiūlymų dėl socialinių ir prevencinių akcijų.

 Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais)
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus)
 • informuoja progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais)