Pažintinės dienos

Kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai 2019–2020 m. m. skiriama:

1–4 klasėms:

 1. 2019 m. rugsėjo 2 d. – Mokslo ir žinių diena
 2. 2019 m. rugsėjo 26 d. – gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena
 3. 2019 m. lapkričio 28 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena
 4. 2019 m. gruodžio 20 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka”
 5. 2020 m. balandžio 10 d. – ugdymo karjerai diena
 6. 2020 m. birželio 2 d. – gamtamokslinio ugdymo diena „Aš žemės vaikas“
 7. 2020 m. birželio 3 d. – pažintinių išvykų diena „Gimtasis kraštas“
 8. 2020 m. birželio 4 d. – kultūrinio paveldo diena „Senovės amatai“
 9. 2020 m. birželio 5 d. – sportinė diena „Progimnazijos olimpiada“
 10. 2020 m. birželio 9 d. – mokslo metų užbaigimo diena

5–8 klasių mokiniams:

 1. 2019 m. rugsėjo 2 d. – Mokslo ir žinių diena
 2. 2019 m. rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena
 3. 2019 m. lapkričio 28 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena
 4. 2019 m. gruodžio 20 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka“
 5. 2020 m. balandžio 10 d – ugdymo karjerai diena
 6. 2020 m. birželio 17 d. – sportinė diena „Progimnazijos olimpiada“
 7. 2020 m. birželio 18 d. – pažintinių išvykų diena
 8. 2020 m. birželio 19 d. – projektinė diena „Tyrinėk, atrask, pažink“
 9. 2020 birželio 22 d. – gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena
 10. 2020 m. birželio 23 d. – mokslo metų užbaigimo diena