Aplinkos darbuotojai

Aplinkos darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Elektroninis paštas
Aistė Šeškauskienė raštinės (archyvo) vedėja 115   aiste.seskauskiene@dainai.lt
Daiva Daukšienė sekretorė 118  daiva.dauksiene@dainai.lt
Žanas Gudlevičius IT specialistas    zanas.gudlevicius@dainai.lt
Mantas Babrauskas laborantas   mantas.babrauskas@dainai.lt
Lina Pčelincevaitė laborantė     lina.pcelincevaite@dainai.lt
Dalia Valeckienė valgyklos vedėja valgykla   dalia.valeckiene@dainai.lt
Dalia Šiautkulienė virėja valgykla
Nijolė Mikalajūnienė virėja valgykla
Birutė Gaidamavičienė pagalbinė virtuvės darbininkė valgykla
Elena Milėrienė apsaugos darbuotoja – budėtoja 101
Juozas Šiautkulis apsaugos darbuotojas – budėtojas 101
Tomas Jonaitis darbininkas
Edvardas Karnišauskas darbininkas
Artūras Bukantis kiemsargis
Jūratė Abromavičiūtė valytoja
Stasė Ivaniuščenko valytoja
Genutė Ralienė valytoja
Birutė Gavėnienė valytoja
Genovaitė Karačiovaitė PUG mokytojo padėjėja 119
Indrė Povilaitienė PUG mokytojo padėjėja 124