Savivalda

PROGIMNAZIJOS  TARYBA

Sandra Jasmantė (tėvų atstovė) –  tarybos pirmininkė

Rima Dilinskienė (pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė) – tarybos  sekretorė

Remigijus Balčiūnas (tėvų atstovas) – narys

Albina Eitutienė (mokytoja) – narė

Dalia Zorienė (bendruomenės atstovė, l.-d. „Pupų pėdas“ direktorė) – narė

Meida Lionaitė (8a kl.) – narė

Rūta Poškevičiūtė (7a kl.) – narė

MOKINIŲ TARYBA 2019–2020 M. M.

 

Meida Lionaitė (8a kl.) – pirmininkė

Viltė Pikūnaitė (7c kl.) – sekretorė

Rūta Poškevičiūtė (7a kl.)

Tautė Kudarytė (8a kl.)

Miglė Buožiūtė (8b kl.)

Miglė Stankutė  (7b kl.)

Agnė Butkaitė (8a kl.)

Vilius Zelba (7a kl.)

Aistė Rudytė (7a kl.)

Mingailė Alijošiūtė (8a kl.)

Kasparas Kauneckas (5a kl.)