Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Z karta x 4 “

 

 

2019 m. Lietuvoje paskelbti Pasaulio Lietuvių bendruomenės metai.  Kiekvienas mūsų šalies pilietis yra bendruomenės narys, dedantis svarbų indėlį į šiuolaikinę modernią Lietuvos ateitį.

Festivalis „Z karta x 4“ organizuojamas pirmą kartą, išsiskiria savo forma, nes jungia  4 meno festivalius,  žinomus ne tik Šiaulių miesto, bet ir visos Lietuvos bendruomenei bei kaimyninių šalių visuomenei.

Festivalis įdomus  savo turiniu: apima judesį (modernų-šiuolaikišką, tautinį šokį), garsą (klasikinę, modernią muziką), vaizdą ir garsą (tradicinį, modernų, media kiną). Išsiskiria vertybėmis – tai tapatumo, identiteto, bendruomeniškumo puoselėjimas.

Jaunoji karta, siekdama identiteto, yra linkusi hiperaktyviai eksperimentuoti su tradicijomis ir naujovėmis, ji ieško savasties festivaliuose kaip dalyvis ar stebėtojas. 2018 metais keturiuose meno festivaliuose dalyvavo apie 3000 Šiaulių miesto, Lietuvos ir Latvijos piliečių. Kiekvienais metais dalyvių skaičius didėja. Tokia paklausa, skatina ieškoti vis naujų bendradarbiavimo partnerių, meno raiškos būdų, puoselėjant bendruomeniškumo tradicijas, tapatumo, savitumo ir kitoniškumo jausmą.

Pagrindinė meno festivalio koncepcija  – per kūrybines dirbtuves ir festivalius  atskleisti save ir kitą arba  „įjungti šviesą savo aš ir kito aš“ (ugdomos asmenybės, socialinė, kūrybiškumo, bendradarbiavimo kompetencijos).

Festivalis „Z karta x 4“ sujungia 4 menines dirbtuves ir 4 meno festivalius,  kurie ugdo partnerystę, bendruomeniškumą, miesto, regiono identitetą, profesionalų atlikimą (įgūdžių lavinimą).

Meno festivaliai.

Tarptautinio šokio festivalis-konkursas „Ledo gėlės 2019“. Šiuolaikinio šokio kolektyvo „Kosmėja“ ir jo vadovės Dianos Maciuvienės organizuojamas festivalis vyksta jau 8 metai. Festivalio metu bus parodyti  geriausi šiuolaikiniai, modernūs šokiai, prisistatys seni ir nauji kolektyvai iš Šiaulių miesto, regiono,  Lietuvos, Latvijos, Estijos. Festivalis bus organizuojamas Šiaulių Dainų progimnazijoje.

Respublikinis tautinių šokių festivalis „Rieda, sukas metų ratai 2019“. Liaudiškų šokių kolektyvo „Šermukšnėlė“ ir jo vadovės Indrės Šerpytienės organizuojamas festivalis vyksta jau 10 metų.  Festivalio metu pasirodys vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupės,  studijos, ansambliai iš  Lietuvos. Festivalio tikslas – puoselėti ir išsaugoti tautinio šokio savitumą, papročius, tradicijas, bendruomeniškumą. Šiais metas festivalis organizuojamas Šiaulių miesto arenoje. Festivalis tradiciškai papildomas šeimų vakaru – koncertu, kuris parodo, kad ne tik vadinamoji z karta puoselėja tautinį šokį, bet aktyviai įsijungia ir tėvai.

Respublikinis filmų festivalis-konkursas „Įjunk šviesą“. Naujųjų medijų mokyklos narių ir vadovės Marytės Ruzgytės festivalis organizuojamas jau 7 metai. Festivalio metu bus pristatyti geriausi 2019 m. sukurti filmai, perteikiantys jaunimo (Z kartos) tapatumo,  bendruomeniškumo principus. Šūkis ir pagrindinė mintis – „ Įjunk šviesą savo aš  ir kito aš“. Tai baigiamasis festivalio „Z karta x 4“ renginys, kurio metu bus apibendrinta visa festivalio koncepcija.

„Šiaurės Lietuvos dūdų šventė 2019 “ – tai tęstinis pučiamųjų orkestrų čempionato renginys, apimsiantis tik Šiaulių regiono pučiamųjų instrumentų kolektyvus. Renginio organizatorius – pučiamųjų instrumentų orkestras brass band „Dainai“ ir jo vadovas  Anatolijus Kavaliauskis. Renginio metu  bus atliekama Lietuvos kompozitorių  orkestrinė muzika.

Meno kūrybinės dirbtuvės

Tautinio šokio kūrybinės dirbtuvės „Rieda, sukas metų ratai“. Dirbtuvių tikslas – puoselėti lietuvių tautinį šokį, pasitelkiant   papročius bei tradicijas, ugdant šokėjų grupių iš Lietuvos mokyklų bendradarbiavimą. Kūrybinių dirbtuvių lektorė – edukatorė Adelė Gružienė.

Filmų kūrimo kūrybinės dirbtuvės „ Stop kadras: 1 minutė“. Tikslas – atskleisti jaunajai kartai filmų kūrimo subtilybes, technikas, inovatyvias  naujoves. Kūrybinių dirbtuvių lektoriai   Aivaras Skrodenis, Robertas Gasiūnas, Indrė Gintilaitė,  Viktoras Gundajevas. Jaunieji dalyviai susipažins su Šiaulių Kino Meno Klubu, senaisiais ir naujausiais regiono ir mėgėjų filmais, mokysis kurti vienos minutės kiną.

Orkestro kūrybinės dirbtuvės ,,Pučiamieji ir mušamieji instrumentai: aktualijos “. Kūrybinių dirbtuvių lektoriai –  LMTA dėstytojai Laimonas Masevičius, Egidijus Stanelis, Tomas Kulikauskas, taip pat Kęstutis Meškauskas ir Anatolijus Kavaliauskis. Dalyviai įgis žinių apie naujas metodikas ir priemones, padedančias tobulinti grojimą  pučiamaisiais bei mušamaisiais instrumentais.

Šiuolaikinio šokio kūrybinės dirbtuvės „Naujos šokio tendencijos“. Dalyviai susipažins su modernaus šokio naujomis tendencijomis, praktiškai išbandys naujausius judesius ir derinius. Dirbtuvių vadovė Olivija Kaunaitė.

„Vaikų ir jaunimo meno festivalio „Z karta X 4“ veiklos planas

Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Z karta x 4“. Filmų kūrimo kūrybinės dirbtuvės „Stop kadras: 1 minutė“
Respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Rieda sukas metų ratai 2019“
Pučiamųjų orkestrų festivalis „Šiaurės Lietuvos dūdų šventė 2019“
Kūrybinės orkestro dirbtuvės Šiaulių Dainų progimnazijoje
Šokio festivalis-konkursas „Ledo gėlės 2019″

Respublikinis mokinių filmų festivalis-konkursas „Įjunk šviesą“

 

 

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ FESTIVALIO „RIEDA, SUKAS METŲ RATAI 2019“ NUOSTATAI

TARPTAUTINIO ŠOKIO  FESTIVALIO-KONKURSO „LEDO GĖLĖS 2019“ NUOSTATAI

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS RESPUBLIKINIO MOKINIŲ FILMŲ FESTIVALIO- KONKURSO „ĮJUNK ŠVIESĄ” NUOSTATAI