IKT būrelis „Smalsučių mokyklėlė”

IKT būrelio „Smalsučių mokyklėlė” vadovė Irena Povilauskienė (213 kab.)

Būrelį gali lankyti 1-2 klasių mokiniai. Užsiėmimų metu  mokiniai gilina IT žinias, mokosi saugiai naudotis internetu bei kūrybiškai taikyti kompiuterio galimybes rengiantis projektų pristatymui. Naujais įrankiais mokosi sukurti įvairių kūrybinių darbų. Kompiuterinių technologijų taikymas popamokinėje veikloje suteikia puikias galimybes mokymuisi. Dirbdami  su įvairiomis programomis mokiniai eksperimentuoja, žaidžia, mokosi dirbti komandoje ir padėti vienas kitam.