Psichologė

Psichologė

Aušra Varneckienė

 

Dėl susitikimo tartis asmeniškai el. paštu.

 

 

Tel. (8 41) 55 27 51

El. paštas ausra.varneckiene@gmail.com

Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 9.00–16.00
Trečiadienis 8.00–14.30
Penktadienis 9.00–11.30

Mokyklos psichologas:

  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.