SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

2017-2018 MOKSLO METŲ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ
1. Grupės pirmininkė – Roma Jarulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
2. Nariai:
2.1. Laura Bajoriūnė, socialinė pedagogė metodininkė;
2.2. Gitana Kurapkienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
2.3. Jūratė Tamošiūnienė, socialinė pedagogė – karjeros specialistė.