Socialinė parama mokiniams

Pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi nuo liepos 1d. :
1) į deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių;
2) arba pateikia elektroninį prašymą adresu http://www.spis.lt/
Pareiškėjas turi užpildyti prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus dokumentus.
Priklausomai nuo gaunamų pajamų:
1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (153 Eur);
2. Savivaldybės nustatytais atvejai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur);
3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninės vasaros poilsio stovyklose.
Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Nemokamas maitinimas skiriamas:
a) nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, jei per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja skyrių);
b) pateikus prašymą – paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos, jei per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja skyrių);
c) vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamų dieninių vasaros poilsio stovyklų metu.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai gauti:
1. Prašymas – paraiška (prašymas);
2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pažymos apie pajamas;
4. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
5. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
6. Kiti dokumentai.
DĖL SOCIALINĖ PARAMOS MOKINIAMS GALIMA KREIPTIS NURODYTAIS ADRESAIS:
Aido g. 10A, 6 kab.; 10 kab.; 11 kab. Tel. 8 (41) 552909;
Aušros al. 29, 1 kab. ; 8 kab. Tel. (8-41) 399316

Šiaulių Dainų progimnazija iš pareiškėjų prašymų – paraiškų nepriima.

PATEIKTI ELEKTRONINĮ PRAŠYMĄ:
http://www.spis.lt/ (Gyventojų sritis)
Gyventojams – prisijungti per elektroninę bankininkystę.
1. Pateikti prašymą mokinių nemokamam maitinimui skirti elektroniniu būdu:
Naujas prašymas – Parama mokiniams.
Pažymėti „Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas“.
Surašyti visus šeimos narius, užpildyti asmens priskyrimo socialinei grupei detalizavimo anketą, prašymą, surašyti pajamas. Išsaugoti ir atsiradus mygtukui „Failai“, prikabinti skenuotus reikalingus dokumentus. Pateikti prašymą.
2. Pateikti prašymą paramos mokinio reikmenims skyrimui elektroniniu būdu:
Naujas prašymas – Parama mokiniams.
Pažymime „Paramos mokinio reikmenims skyrimas“.
Užpildome.