Pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas, pateikia:

  1. prašymą;
  2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (gimimo liudijimo);
  3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

  1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
  2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
  3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisija

Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas

PRIIMAME MOKINIUS Į PRIEŠMOKYKLINĘ UGDYMO GRUPĘ, PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES BEI 2-4 IR 6-8 KLASIŲ LAISVAS VIETAS

Tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų (globotinių) mokymosi Dainų progimnazijoje priima:

pirmadienį – ketvirtadienį   8.00 val. – 16.00 val.;

penktadienį  8.00 val. – 15.00 val.

214 kab. – Rita Karpušenkienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

216 kab. – Daiva Ūsaitė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

215 kab. – Roma Jarulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Teirautis telefonu (8 41) 552751

Būsimam priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniui

   

Būsimam pirmokui

   

Būsimam penktokui