2019 m. kovo 1 d. – balandžio 30 d. priimami prašymai dėl vaikų, gyvenančių mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, mokymosi priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1-ose ir 5-ose klasėse.

            Nuo 2019 m. gegužės 2 d. priimami prašymai į laisvas priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-8 klasių vietas.

             Asmuo, pageidaujantis, kad jo vaikas mokytųsi pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, pateikia:

 • prašymą (pildo ugdymo įstaigoje);
 • vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje, kartu su prašymu pateikia pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimą būsimiems penktokams (iki birželio 6 d.);
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje būsimiems 2-4, 6-8 klasių mokiniams;
 • nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę1-4 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė – 214 kabinetas.

          Darbo laikas:

 • pirmadieniais, trečiadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.;
 • antradieniais nuo 8.00 -17.00 val.;
 • penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Į 5-8 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Ūsaitė -216 kabinetas.

         Darbo laikas:

 • pirmadieniais-antradieniais, ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.;
 • trečiadieniais nuo 8.00 -17.00 val.;
 • penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Teikia informaciją dėl laisvų vietų klasėse direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Roma Jarulienė – 215 kabinetas, el. p. roma.jaruliene@dainai.lt,  tel.: (8 41) 55 27 51

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI