Pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas, pateikia:

  1. prašymą;
  2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (gimimo liudijimo);
  3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

  1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
  2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
  3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisija

Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas