Aplinkos darbuotojai

Darbuotojo

vardas, pavardė

Pareigos Kabinetas Elektroninis paštas
Aistė Šeškauskienė   Raštinės (archyvo) vedėja 115   aiste.seskauskiene@dainai.lt
Dalia Plungytė   vyriausia buhalterė 118   dalia.plungyte@dainai.lt
Daiva Daukšienė   apskaitininkė 118   daiva.dauksiene@dainai.lt
Žanas Gudlevičius   IT specialistas     zanas.gudlevicius@dainai.lt
Laimonas Kačiušis   laborantas     laimonas.kaciusis@dainai.lt
Lina Pčelincevaitė   laborantė     lina.pcelincevaite@dainai.lt
Dalia Valeckienė   valgyklos vedėja valgykla   dalia.valeckiene@dainai.lt
Dalia Šiautkulienė   virėja valgykla
Nijolė Mikalajūnienė   virėja valgykla
Birutė Gaidamavičienė   pagalbinė virtuvės darbininkė valgykla
Elena Milėrienė   apsaugos darbuotoja – budėtoja 101
Juozas Šiautkulis   apsaugos darbuotojas – budėtojas 101
Tomas Jonaitis  darbininkas
Edvardas Karnišauskas darbininkas
Artūras Bukantis  kiemsargis
Jūratė Abromavičiūtė  valytoja
Stasė Ivaniuščenko valytoja
Genutė Ralienė  valytoja
Birutė Gavėnienė  valytoja

Genovaitė Karačiovaitė, PUG mokytojo padėjėja 119

Indrė Povilaitienė, PUG mokytojo padėjėja 124