Darbuotojo

vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Elektroninis paštas

Dalia Balčiūnienė   vyriausia buhalterė

118

  dalia.balciuniene@dainai.lt
Daiva Daukšienė   apskaitininkė

118

  daiva.dauksiene@dainai.lt
Haroldas Bogužas   IT specialistas     haroldas.boguzas@dainai.lt
Gediminas Jančauskas   IT specialistas     gediminas.janciauskas@dainai.lt
Mindaugas Butkus   laborantas     mindaugas.butkus@dainai.lt
Lina Pčelincevaitė   laborantė     lina.pcelincevaite@dainai.lt
Dalia Valeckienė   valgyklos vedėja

valgykla

  dalia.valeckiene@dainai.lt
Dalia Šiautkulienė   virėja

valgykla

Nijolė Mikalajūnienė   virėja

valgykla

Irena Lunskienė   indų plovėja

valgykla

Elena Milėrienė   rūbininkė – budėtoja

101

Juozas Šiautkulis   rūbininkas – budėtojas

101

Tomas Jonaitis   darbininkas
Edmundas Žakys   kiemsargis
Jūratė Abromavičiūtė   valytoja
Stasė Ivaniuščenko   valytoja
Genutė Ralienė   valytoja
Birutė Gavėnienė   valytoja