Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai

Bandomasis elektroninis 2019 m. nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 8 kl.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 2 kl

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 4 kl

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 6 kl.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 2 kl.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 4 kl

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 6 kl.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 8 kl.

2018 m.  2 klasių diagnostinių testų ir 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai

2017 m.  2 klasių diagnostinių testų ir 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2017 m.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2017 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2017 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2017 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

2015-2016 m. m. 2 klasių diagnostinių testų ir 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai

 2 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)