Naudingi adresai

http://www.smm.lt/

 • Brandos egzaminai.
 • Stojimas į aukštąsias mokyklas.
 • Mokymasis  profesinio mokymo įstaigose.
 • Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.

http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

 • Supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

http://www.lamabpo.lt/

 • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai .
 • Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos.

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 • Mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė.

http://www.kastu.lt/

 • Informacija apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas organizavimas, pagalba ieškant  atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 • Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus.
 • Informacija apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

http://www.euroguidance.lt/

 • Profesijų aprašai.
 • Leidinio “PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui” elektroninė versija.
 • ŠMPF išleistas gidas “Susipažink. Įvertink. Važiuok”.
 • Eroguidance projekto išleistas leidinys “Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose“.
 • Filmai apie profesijas. http://www.kurstudijuoti.lt/index.php
 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę.
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos. Pateiktas šių metų egzaminų tvarkaraštis.

https://www.ldb.lt/jaunimui/jdc/Puslapiai/Siauliai.aspx

 • Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos moksleiviams.

http://studijos.tv3.lt/

 • Informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.

http://studijos.tv3.lt/pasirink-profesija

 • Profesijų aprašymai ir reikalavimai norintiems studijuoti.

http://www.stojimai.lt/

 • Informacija apie stojimus.

http://www.karjera.puslapiai.lt/profesijos.htm

 • Profesijų aprašai.

http://www.kurstoti.lt/s/260/gidas-i-profesiju-pasauli

 • Informacija apie mokymo įstaigas.
 • Konkursinio balo skaičiuoklė.

http://www.vsf.lt/

 • Informacija studentams apie paskolas.
 • Teisinė informacija.

http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

 • Informacija apie darbo rinką, tendencijos ir prognozės apie profesijas.

http://www.skvc.lt/

 • Aiškinamasis su studijomis susijusių terminų žodynas.

http://www.cvbankas.lt

 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, kiekvieną dieną  atnaujinama CV duomenų bazė.

http://www.europass.lt

 • Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_lt.htm

 • Svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.

https://ec.europa.eu/ploteus/

 • Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.

http://discriminationatwork.eu/

 • Karjeros konsultantų poreikiams pritaikyta informacija apie diskriminaciją darbe, akcentuojant tuos diskriminacijos darbe aspektus, kurie yra aktualūs šios specialybės profesionalams, paaiškinant sudėtingus teisinius aspektus jiems suprantamu būdu. Informacija papildyta teisiškai nagrinėtais realiais diskriminacijos atvejų aprašymais, kuriuose atsiskleidžia diskriminavimo darbe formos ir problemos.

http://www.studinfo.lt/lt/

 • Studijų užsienyje informacijos centras.

http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf

 • Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.