PRIIMAME MOKINIUS Į PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS, PIRMŲJŲ IR PENKTŲJŲ KLASIŲ BEI 2-4 IR 6-8 KLASIŲ LAISVAS VIETAS

 

LAISVOS VIETOS KLASĖSE 2017-2018 M.M.

 

Klasės Laisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupė 1
1 klasė 2
2 klasė Vietų nėra
3 klasė 3
4 klasė Vietų nėra
5 klasė Vietų nėra
6 klasė Vietų nėra
7 klasė Vietų nėra
8 klasė Vietų nėra

                      Informacija parengta 2017 m. rugpjūčio 28 d.