Nuo 2018 m. gegužės 2 d. priimami tėvų/globėjų prašymai dėl mokinių mokymosi 2018-2019 mokslo metais į klasių laisvas vietas.

                                 LAISVOS VIETOS 2018-2019 M. M.

Klasė /grupė Laisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupė Vietų nėra
1 klasė 4
2 klasė 7
3 klasė Vietų nėra
4 klasė 2
5 klasė 2
6 klasė Vietų nėra
7 klasė Vietų nėra
8 klasė Vietų nėra

 

      Pirmumo teisę į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

  1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
  3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

 

Informacija papildyta 2018-05-28