Keramikos ir stiklo plastikos būrelis

Vadovė Sandra Motuzaitė  Jurienė
Užsiėmimai vyksta trečiadienį 14.45-16.15 (5-8 kl.) 

106 kab.

Užsiėmimuose mokiniai susipažįsta su keramika, lipdyba iš molio, erdvinės formos suvokimu, kulinarine technika, skulptūra, įgyvendina menines idėjas, sukurtus darbelius eksponuoja parodose.