Jaunųjų samariečių būrelis

Vadovė Laisva Jankauskienė

 

Jaunųjų samariečių būrelio programa skirta bendravimui su parapijos bendruomene, kurioje mokiniai turi galimybę praktiškai įgyvendinti ir išreikšti savo vidinius įsitikinimus. Būrelyje dalyvauja 5-8 klasių mokiniai. Jaunieji samariečiai dalyvauja Šiaulių vyskupo organizuojamame 3 dienų piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“, lanko senelių ir vaikų globos namus, dalyvauja „Maisto banko“ akcijoje prieš Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas, rengia gerumo savaites, viktorinas, įvairias popietes, aktyviai dalyvauja Advento renginiuose, į kuriuos kviečiamas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.