Jaunųjų samariečių būrelis

Jaunųjų samariečių būrelis

Vadovė Laisva Jankauskienė

 

Jaunųjų samariečių būrelio programa skirta bendravimui su parapijos bendruomene, kurioje mokiniai turi galimybę praktiškai įgyvendinti ir išreikšti savo vidinius įsitikinimus. Būrelyje dalyvauja 5-8 klasių mokiniai. Jaunieji samariečiai dalyvauja Šiaulių vyskupo organizuojamame 3 dienų piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“, lanko senelių ir vaikų globos namus, dalyvauja „Maisto banko“ akcijoje prieš Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas, rengia gerumo savaites, viktorinas, įvairias popietes, aktyviai dalyvauja Advento renginiuose, į kuriuos kviečiamas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Jaunųjų samariečių programa