Vizija, Misija

PROGIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, FILOSOFIJA

 Vizija – bendruomeniška, patraukli ir atvira kaitai, savitumą puoselėjanti, mokinio ugdymo(si) sėkmės siekianti progimnazija.

Misija – nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką, ugdanti atsakingą asmenybę, siekiančią nuolatinės asmeninės pažangos, puoselėjanti pilietiškas ir humaniškas vertybes, įgalinanti lyderystę ir savanorystę progimnazija.

Vertybės:

– mokymas ir mokymasis;

– bendradarbiavimas;

– asmeninė ir socialinė atsakomybė;

– pilietiškumas;

– saugumas.

 

 Filosofija. Mūsų esmė stiprybėje.