Lietuva – tai aš, Lietuva – tai MES

Jokie virusai ir karantinai negali nugalėti meilės ir pagarbos savo Tėvynei. Mokyklos bendruomenė visą savaitę organizavo veiklas, kuriose kūrė, diskutavo, varžėsi, bendradarbiavo. Svarbiausia tema – Lietuva.

1a, 1c, 1d klasių mokiniai susipažino su Lietuvos simboliais, žiūrėjo filmus ir skaidres apie Lietuvą, dalyvavo viktorinoje ir piešė piešinius tema „Mano Lietuva“. 1b dalyvavo projekte „Bendradarbiaujančios klasės“, gamino Laisvės paukštelius, dalyvavo viktorinose apie Lietuvą, minė mįsles, sprendė rebusus, piešė piešinius, naudodami virtualias piešimo programa.

Mokytojos B. Kasparienė, R. Viliuvienė R. Lideikienė, R. Rinkūnaitė su savo klasės mokiniais įsitraukė į projektą „Bandradarbiaujančios klasės“ ir jungėsi prie didžiausios bendradarbiavimo pamokos skirtos vasario 16-ąjai paminėti. Ši pamoka buvo nuostabi patirtis ir pažintis su naujais draugais tai Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 2a klasės mokiniais, Panevėžio Alfonso Lipniūno 2a klasės mokiniais ir Panevėžio rajono Velžio gimnazijos pirmokais. Smagu tiesti naujus pažinties tiltus.

3a ir 3b klasės mokiniai paminėjo Vasario 16 –ąją rengdami reportažus ,,Vasario 16- osios šventė“. Vieni kalbino klasės draugus, kiti močiutes, senelius, dar kiti – muziejaus darbuotojus, giminaičius, gyvenančius kitose šalyse… Parengtus reportažus pristatė klasės draugams. ,,Mes didžiuojamės, kad esame lietuviai“, ,,Aš segėsiu trispalvę peteliškę, o sesutė įsiriš į plaukus trispalvius kaspinėlius…“, ,,Lietuvoje mano šaknys, mano gimtinė, mano šalis“… – rašė trečiokai. Vėliau mokiniai susijungė į bendrą pamoką Teams platformoje ir sudalyvavo Kahoot viktorinoje ,,Ką žinai apie Lietuvą?“ 3c ir 3e žiūrėjo parengtas skaidres su įgarsinimu apie Lietuvą. Po to dalyvavo viktorinoje „Mano Lietuva“ (Quizzi). Apibendrinome rezultatus, aptarėm sunkiausius klausimus (kur dažniausiai suklysta). Žodžiu, gilinome žinias apie Lietuvą. Bendradarbiavome teams platformoje. 3d klasės mokiniams vyko integruota dienos veikla „Lietuva dainoj ir širdy“. Mokiniai sužinojo apie ilgą ir sunkų Lietuvos kelią, kuriuo turėjo nueiti, kad taptų nepriklausoma. Taip pat ką reiškia kiekvienam lietuviui J. Basanavičius, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir kt. pavardės. Mokiniai prisiminė pagrindinius valstybės simbolius Apie vieną iš jų, himną, pasakojo muzikos mokytoja G. Šlėnė. Iškilmingai giedant „Tautišką giesmę“ kiekvienas mąstėme apie mūsų šalies ateitį, kuri priklauso nuo mūsų vaikų.

  5-8 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Kurk Lietuvai“. Mokiniai visą savaitę piešė, gamino, lipdė ir savo kūrybą fotografavo. Ji gražiai sugulė į bendrą gražų vaizdo siužetą. Vasario 12 – ąją dieną vyko nuotolinė paskaita – diskusija „Ar Lietuva – tai aš?“, kurioje dalyvavo skautas, savanoris, istorijos mokytojas Sergejus Staponkus. Diskusijos dalyviai aptarė Vasario 16- osios, Laisvės reikšmę žmogaus gyvenime. Visi vienbalsiai pritarė, kad laisvė tai vienas svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime.