Respublikinė užsienio kalbų mokytojų nuotolinė metodinė-praktinė konferencija  ,,Užsienio kalbų mokymas(is) – iššūkiai, galimybės ir gerosios patirtys“

2020 m. spalio 27 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė užsienio kalbų mokytojų nuotolinė metodinė- praktinė konferencija ,,Užsienio kalbų mokymas(is) – iššūkiai, galimybės ir gerosios patirtys“, kurią organizavo užsienio kalbų mokytojos bendradarbiaudamos su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru. Pasidalinti patirtimi virtualioje erdvėje prisijungė beveik 90 mokytojų iš visos Lietuvos, net pačių tolimiausių mūsų krašto mokyklų: Vilniaus, Kauno, Šalčininkų, Zarasų, Varėnos, Telšių, Palangos, Klaipėdos, Šilutės bei Šiaulių miesto. Konferencijoje buvo nagrinėjamos šiuolaikinei mokyklai ąktualios temos: efektyvių strategijų, inovatyvių formų bei metodų taikymas mokant užsienio kalbų, skaitmeninių mokymo įrankių naudojimas nuotoliniame bei tradiciniame ugdyme, projektų ir tiriamųjų veiklų nauda sėkmingam užsienio kalbų mokymui(si) bei į(si)vertinimo kultūros kūrimas ir taikymas  ugdymo procese.

Tardama sveikinimo žodį progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasidžiaugė gausiu konferencijos dalyvių būriu bei pabrėžė, jog šiuolaikinis mokytojas yra lankstus ir geba greitai bei efektyviai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos švietimo sistemoje. Konferencijos pradžioje švietimo naujienas pristatė ir Lina Labžentienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos kalbėdama apie mokymo(si) šeimoje ( ang.homeschooling ) kliūtis bei paskatas mūsų šalyje. Šia tema lektorė parašė ir pirmąjį mokslinį darbą Lietuvoje. Konferencijos dalyviai taip pat kalbėjo apie skaitmeninių mokymosi įrankių bei aplinkų panaudojimą ugdymo procese, buvo pateikti  patyriminės, projektinės bei STEAM veiklos pavyzdžiai, skatinantys mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą pamokose. Džiugu, kad mokytojai  stengiasi būti inovatyvūs ir dinamiški, pamokos turinį pateikia naudodami įvairius skaitmeninius įrankius bei platformas, sudomina mokinius ir motyvuoja juos siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Didžioji dalis mokytojų kartu su savo mokiniais dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriuose, bendraudami ir bendradarbiaudami bei suteikdami vieni kitiems pagalbą, dirba ir mokosi komandoje, plečia kultūrinį akiratį, ugdo bendrąsias kompetencijas.

Dėkojame konferencijos dalyviams už pasidalintas mintis, sukauptą patirtį, novatoriškas idėjas. Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centrui bei Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkei Jolantai Lembertienei už visapusišką bendradarbiavimą.

Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Matuzevičienė