Nuoširdžiai dėkojame už paramą progimnazijai

Parama

Šiaulių Dainų progimnazija gavo 12487,44 Eur 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos už 2018 metus.

Dėkoju visiems, skyrusiems šią paramą mūsų progimnazijai. Jūsų skirtos paramos lėšos sudarys galimybę atnaujinti edukacines erdves bei pagerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas. Ačiū Jums.

Progimnazijos taryba 2019 m. gruodžio 19 d. patvirtino direktorės Astos Vaičiūnienės teiktą 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2019 m. ataskaitą ir paramos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą.

Šiemet taip pat laukiame jūsų paramos.
Kiekvienas gyventojas nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d. gali skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.):

Jums nutarus šiais metais iki 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirti progimnazijai, tai galima padaryti šiais būdais:
1. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) formą RF0512 (4 versiją) gali užpildyti ir ją deklaruoti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

2.Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, galite nuvykti į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti formą RF0512(4).

3.Formą RF0512(4) taip pat galite užpildyti progimnazijoje. Tokiu atveju ateidami turėkite asmens ir elektroninės bankininkystės duomenis.

4.Užpildyti galite ir voke gautą tuščią RF0512(4) formą. Užpildę ją įdėkite į voką ir grąžinkite klasės vadovui.

Direktorė Asta Vaičiūnienė

Parašykite komentarą