Marytė Ruzgytė – Šiaulių miesto 2020 metų mokytoja

Marytė Ruzgytė – Šiaulių Dainų progimnazijos dailės mokytoja metodininkė, audiovizualinės meno studijos „Naujųjų medijų mokykla“ vadovė. Ji  yra moderni mokytoja, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, puoselėjanti meno kultūrą. Dinamiška, greitai prisitaikanti, gebanti sėkmingai ir kūrybingai pritaikyti inovacijas ugdyme. Tai jai padeda personalizuoti mokinio ugdymą.

Reikšmingas mokytojos indėlis rašant respublikinius projektus, finansuojamus Lietuvos Kultūros Tarybos. 2019 m. startavo projektas „Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Z karta x 4“, kuris apjungė 4 festivalius ir keturias dirbtuves bei kelias regiono vietas. Pritraukė apie 5000 dalyvių iš visos respublikos.  Vykdydama kultūrinę projektinę veiklą, mokytoja įtraukia į įvairias veiklas profesionalius menininkus dalintis savo kūrybine patirtimis su respublikos mokiniais ir tėvais.

2020 m. parašytas projektas „Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Z karta x 5“ laimėjo dalinį Lietuvos Kultūros tarybos finansavimą ir vėl startuos su naujomis veiklomis.

Kaip komandos narė aktyviai dalyvauja  mokyklos laimėtuose tarptautiniuose projektuose. Vykdydama tarptautinę projektinę veiklą mokytoja įtraukia į įvairias veiklas visą progimnazijos bendruomenę, tuo skatindama mokinių, tėvų  bei mokytojų bendradarbiavimą, aktyvumą bei iniciatyvumą.

Mokytoja turi didelę lyderystės potencialo raišką profesinio tobulinimosi, gerosios patirties sklaidos, komandinio darbo srityse. Diegia dalykines ir metodines inovacijas, organizuoja, vizualiai apipavidalina logotipus, firminius blankus, plakatus, dalyvių korteles bei aktyviai dalinasi savo patirtimi  su progimnazijos, miesto bei šalies pedagogais konferencijose.

Nuo 2013 m. mokytoja vadovauja Audiovizualinio meno studijai „Naujųjų medijų mokykla“, veda užsiėmimus  1–8 klasių mokiniams. Mokiniai mokosi kompozicijos, piešimo, tapybos, fotografijos, filmų, performansų pagrindų. Dirbdama šioje srityje, mokytoja aktyviai bendradarbiauja su Šiaulių Jaunųjų technikų stotimi, Kauno Jaunųjų technikų stotimi, Panevėžio bendruomenių rūmais, ŠMKC „Laiptų galerija“, Šiaulių universiteto biblioteka, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centru, Šiaulių Kino klubu. Mokytoja organizuoja medijų mokiniams susitikimus-paskaitas-dirbtuves su jaunais medijų menininkais.

Mokytoja organizuoja mokinių kūrybinių darbų parodas  mokyklų bendruomenėms, miesto bendruomenei ŠMKC „Laiptų galerijoje“, Šiaulių universiteto galerijoje, Šiaulių universiteto bibliotekoje,  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje, Šiaulių Kultūros cente, „Skizze“ galerijoje, spaustuvėje „Bruknė“,  Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Mokytoja, ugdydama kūrybiškumo, tapatumo, pasididžiavimo savimi  jausmą mokiniuose, skatina juos dalyvauti parodose. Marytė Ruzgytė, dalindamasi kūrybine patirtimi su ikimokyklinukais, gimnazistais, studentais, skatina juos tarpusavyje bendradarbiauti rengiant parodas darželiuose, progimnazijose, gimnazijose, vykdo kūrybinius mainus.

Marytė Ruzgytė sėkmingai ruošia mokinius olimpiadoms, konkursams. Jos mokiniai nuolat parodo sėkmingo mokymosi rezultatus.

Mokytoja buvo apdovanota  Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio ir Kultūros komiteto nario dr. Stasio Tumėno padėka už kultūrinę edukacinę veiklą, Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjos Editos Minkuvienės,  Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės padėkomis už aktyvią veiklą, puikiai paruoštus mokinius, jų aukštus pasiekimus, aktyvią kūrybinę veiklą.

Didžiuojamės ir džiaugiamės Marytės Ruzgytės veikla ir pasiekimais!