STEAM: integruota dailės ir technologijų, pasaulio pažinimo  pamoka

Spalio 1 d. 4c klasės integruota dailės ir technologijų, pasaulio pažinimo pamoka virto į tyrinėjimų bei meno dirbtuves. Mokiniai apžiūrinėjo įvairių medžių šakeles, spėjo nuo kokių medžių jos yra, tyrinėjo medžio šakos dalis, aiškinosi aplinkos poveikį nulaužtoms medžių šakoms. Bandė jas prikelti antram gyvenimui gamindami Girinuką. Patys projektavo, konstravo jo detales, vėliau puošė naudodami antrines žaliavas.

Mokiniai pamokoje pagilino žinias apie artimiausioje aplinkoje augančius medžius, praplėtė ekologijos žinias, pakluso fizikiniams dėsniams, bei džiaugėsi galutinio rezultato sėkme.

Pradinių klasių mokytoja Aurelija Jurgutavičienė