„Gamtos tyrinėtojų“  būrelio veikla karantino laikotarpiu

„Gamtos tyrinėtojų“  būrelio nariai pasirinko vieną iš pasiūlytų bandymų. Savarankiškai planavo jo eigą. Atlikę bandymą, jį išradingai pateikė nuotraukomis ir filmuota medžiaga. Ši veikla buvo smagi ir įdomi, skatino vaikų  smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą bei žingeidumą. Atliktų bandymų pastebėjimais būrelio nariai galės pasidalinti mokinių praktinėse pažintinėse konferencijose.

Dantų krapštukais Pijus pradūrė audinį. Jie nuplaukė į stiklainyje esančio vandens paviršių, bet pro tas audinio skylutes vanduo neišbėgo. Taip atsitiko todėl, kad audinys sudrėko, vanduo prasisunkė į tarpus tarp siūlų ir susidarė savotiška plėvelė, todėl vanduo negali prasisunkti per audinio tarpelius.

Deimantė, Kajus ir Tomas atliko bandymą „Atmosferos slėgis“. Atlikę šį bandymą sužinojo, kad  po stikline esantį popierių/kartoną oro jėga stumia aukštyn, todėl popierius ir kartonas nenukrenta.

Erikas, Nojus ir Karolis iš polietileninio maišelio pasigamino „medūzą“ ir pademonstravo, kaip ji plaukioja butelyje, tarsi būtų tikra medūza.

Smiltė atliko eksperimentą, kaip greičiau išpilti vandenį iš butelio. Atlikusi šį bandymą  įsitikino, kad sukant butelį susidaro vandens sūkurys ir vanduo greičiau iš jo išbėga.