Laisvės gynėjų diena

„Žmogus, paragavęs laisvės, niekada nebebus vergu“.

Voltas Disnėjus

Laisvės gynėjų diena

        Mokykloje surengta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos tikslas  –  prisiminti ir paminėti Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, pagerbti  žuvusius kovoje už laisvę. Dešimt minučių mokyklos languose pleveno  žvakių liepsna. Pirmosios pamokos metu  mokiniai su  mokytojais diskutavo apie pasiaukojimą, laisvės siekį, vienybę žiūrėjo  dokumentinius kadrus. Mes prisimename, kodėl esame laisvi…

Istorijos mokytoja Ramūnė Gedminienė

Laisvės gynėjų diena 2020