Nuoširdžiai dėkojame už paramą progimnazijai

Šiaulių Dainų progimnazija gavo 12487,44 Eur 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos už 2018 metus.

Dėkoju visiems, skyrusiems šią paramą mūsų progimnazijai. Jūsų skirtos paramos lėšos sudarys galimybę atnaujinti edukacines erdves bei pagerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas. Ačiū Jums.

Progimnazijos taryba 2019 m. gruodžio 19 d. patvirtino direktorės Astos Vaičiūnienės teiktą 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2019 m. ataskaitą ir paramos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą.

Direktorė Asta Vaičiūnienė