Dainų progimnazijoje – Advento renginys ,,Kelias į šviesą“

Gruodžio 12 d.  18.00 val. Dainų progimnazijos 1–8 kl. mokiniai, tėveliai, mokytojai susirinko į Advento renginį ,,Kelias į šviesą“. Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais pas mus apsilanko gerbiami svečiai, pasveikino visos mokyklos bendruomenės vardu Šiaulių vykupą Eugenijų Bartulį su jubiliejumi, visiems palinkėjo gerumo, šilumos, gerų darbų ir ramybės laukiant Kalėdų šventės. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems:  mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir kitiems svečiams. Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, ragino dalintis meile, puoselėti šeimos vertybes, linkėjo, kad Jėzus ateitų į kiekvieno žmogaus širdį, pakvietė visus į Šeimos šventę, vyksiančią sausio 12 d.  Šiaulių arenoje. Klebonas Saulius Paliūnas kvietė daryti gerus darbus, linkėjo gražiausios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės. Advento renginio pabaigoje vyskupas pašventino Advento vainiką, palaimino visą mokyklos bendruomenę:  ,,Telaimina jus Dievas, tegloboja Mergelė Marija 2020 m. kelionėje“.

Renginį organizavo tikybos mokytoja  Laisva  Jankauskienė, o vedė 8b kl. mokiniai Miglė Buožiūtė ir Einaras Nevulis. Dėkojame progimnazijos administracijai, soc. pedagogei Gitanai Kurapkienei, mokytojoms Gitanai Šlėnei, Ingridai Jonavičienei, Dianai Maciuvienei, Anatolijui  Kavaliauskui,  Sandrai Motuzaitei Jurienei, Gitanai Petronaitienei, Linai Mateikienei, Birutei Kasparienei, mokiniams ir jų tėveliams – Stanislovui Jocui, Rasai Šukienei, Sigitui Skirmantui – už nuostabią šventę.

Uždekime savo širdyse gerumo, meilės, laukimo žvakeles. Tik tada kiekviename iš mūsų išauš gražus Šv. Kalėdų rytas ir begalinė užgimusio  kūdikėlio Jėzaus meilė pasibels į kiekvieną širdį.

,,Būkite atviri Viešpačiui gerumu, ieškokite Jo tyra širdimi“ ( Išm. 1,1).

Tegul Jūsų gerus darbus visada lydi meilė ir išmintis.

Informaciją parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė

Dainų progimnazijoje – Advento renginys ,,Kelias į šviesą“