Dainų progimnazijos bendruomenės „Erasmus+“ projekto „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ pirmieji mobilumai

2019 m. spalio 28 – lapkričio 2 d. įvyko pirmieji kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal Švietimo mainų paramos fondo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais finansuojamą projektą „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“. „Europass mokytojų akademijos“ (angl. „Europass Teacher Academy“) organizuotuose mokymuose, kurie vyko Italijos mieste Florencijoje, dalyvavo progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui D. Ūsaitė, projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė J. Valionienė ir projektų grupės narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė I. Kazymirkienė.

 „IKT kaip mokymo/si įrankis į mokinį orientuotoje klasėje“ (angl. „ICT as a Tool for a Student Centered Classroom“) pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į mokinį ir įgytų žinių integravimą ugdymo procese. Mokymų dalyvės susipažino su skaitmeniniais įrankiais, jų pritaikomumo metodika. Buvo mokomasi taikyti personalizuotą ugdymą, kaip metodą, užtikrinantį geresnę moksleivių darbo ir veiklos kokybę, o praktinių užsiėmimų metu dalyvės turėjo galimybė kurti mokomąją medžiagą, ją sisteminti, efektyviai ir patraukliai pateikti.

Gebėjimo mokytis visą gyvenimą kompetencija apibūdinama kaip viena iš svarbiausių suaugusio žmogaus gyvenime. Technologinės ir socialinės permainos pedagoginės veiklos srityse skatina mokytojus nuolat mokytis, įgyti gerosios patirties bendraujant su Lietuvos ir užsienio pedagogais. Būtent „Erasmus+“ programa padeda užtikrinti visos bendruomenės tobulėjimą, skirtingų kultūrų pažinimą ir suvokimą bei kiekvieno nario asmeninę ūgtį.

Parengė Projektų grupė

Dainų progimnazijos bendruomenės „Erasmus+“ projekto „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ pirmieji mobilumai