Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija ,,Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“

2019 m. lapkričio 6 d. Dainų progimnazijoje vyko respublikinė lietuvių bei užsienio kalbų mokytojų metodinė- praktinė konferencija ,,Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“. Pasidalinti patirtimi susirinko apie 80 mokytojų iš visos Lietuvos: Kauno, Plungės, Panevėžio, Šakių, Raseinių, Telšių, Šilutės bei Šiaulių miesto mokyklų. Konferencijoje buvo nagrinėjamos tokios aktualios šiandienos mokyklai temos kaip vertinimo bei įsivertinimo strategijos pamokoje, IKT naujovių bei išteklių taikymas, saviraiškus mokinių dalyvavimas ugdymo procese. Tardama sveikinimo žodį progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugėsi gausiu konferencijos dalyvių būriu bei akcentavo, jog šiuolaikinis ugdymas yra perkeliamas iš mokyklos suolo. Tai, jog globalizacija peršoka į visus mūsų gyvenimo aspektus ir tarptautiškumas bei akademinis bendravimas tampa jau nebe tik galimybe, bet ir būtinybe, pabrėžė ir plenariniame posėdyje pranešimą skaičiusi  dr. Regina Karvelienė, Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė. Konferencijos dalyviai taip pat kalbėjo apie virtualių mokymosi aplinkų, IKT įrankių panaudojimą ugdymo procese, buvo pateikti  patyriminės, projektinės bei integruotos  veiklos pavyzdžiai, skatinantys mokinių saviraiškos galimybes ir kūrybiškumą pamokoje.

Dėkojame konferencijos dalyviams už pasidalintas mintis, sukauptą patirtį, neįtikėtiną kūrybiškumą bei idėjas naujiems iššūkiams.

Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė, konferencijos organizatorė Vilma Matuzevičienė

Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija ,,Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“