Klaipėdos ,,Saulėtekio“ progimnazijos pedagogų viešnagė

Spalio 28 d. Dainų progimnazijoje lankėsi Klaipėdos miesto ,,Saulėtekio“ progimnazijos  pedagogai, kurie dalyvavo seminare „Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo, lyderystės gebėjimų ugdymo iššūkiai inkliuzinio ugdymo kontekste“.

Mokyklos direktorė Asta Vaičiūnienė skaitė pranešimą  „Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenės susitarimai vertinant mokinių asmeninę pažangą“. Pristatė individualios mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo ir rezultatų panaudojimo Šiaulių Dainų progimnazijoje idėjas. Pateikė mokinių asmenybinės brandos matavimo praktinį pavyzdį – mokyklos mokinių ūgties matavimo įrankį – MAP.  Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė seminaro dalyviams kalbėjo apie saugios aplinkos progimnazijoje mokiniams kūrimą įgyvendinant prevencines programas plėtojant mokytojų, tėvų, pagalbos mokiniui specialistų partnerystę.  Specialioji pedagogė ekspertė Laima Tomėnienė Klaipėdos pedagogus supažindino su inkliuziniu ugdymu bei komandiniu bendradarbiavimu grįsta pagalbos mokiniui sistema Dainų progimnazijoje. Pedagogė akcentavo paties vaiko ir jo šeimos įtraukimo į ugdymo procesą svarbą. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Matuzevičienė pristatė interaktyvių užduočių kūrimo programėles bei interneto svetaines, skirtas anglų kalbos mokymui(si). Seminaro dalyviai turėjo galimybę išbandyti pristatytas priemones praktiškai, mokėsi naujų vertinimo metodų, kūrė interaktyvias užduotis. Klaipėdos pedagogai išbandė skaitmeninių technologijų laboratoriją bei 3D mokomąją medžiagą. Pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Povilauskienė ir Rasa Viliuvienė  skaitė pranešimą ,,Skaitmeninių mokomųjų priemonių (Eduka) ir inovatyvių ugdymosi metodų taikymas pamokose“. Mokytojos pasidalino sukaupta patirtimi, kaip sėkmingai ir efektyviai organizuoti mokymo procesą taikant IKT. Seminaro dalyviai  galėjo atlikti paruoštas užduotis planšetėse bei išbandyti  interaktyvias grindis, kuriomis pertraukų metu naudojasi progimnazijos pradinių klasių mokiniai.

Klaipėdiečiai turėjo galimybę apžiūrėti progimnazijos erdves. Svečiai pasidžiaugė, kad įgijo vertingos patirties bei naujų praktinių įgūdžių naudojant IKT, organizuojant ugdymo procesą.

Parengė Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Povilauskienė ir Rasa Viliuvienė

Klaipėdos ,,Saulėtekio“ progimnazijos pedagogų viešnagė