Mokslo metų pradžios šventė Dainų progimnazijoje

Dainų progimnazijoje Mokslo metų pradžia tradiciškai prasidėjo  rugsėjo 1 d. iškilmingomis Šv. Mišiomis Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Šv. Mišias už Dainų progimnazijos bendruomenę aukojo Bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas, linkėdamas dvasinės stiprybės ir Dievo palaimos.

Rugsėjo 2-osios rytą Dainų progimnazijos kieme šventiškai nusiteikę susirinko mokiniai, mokytojai, tėveliai. Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasveikino visus su Mokslo metų pradžia. Didžiuodamasi mokiniais, jų mokslo ir meno laimėjimais dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, sporto pasiekimais, direktorė pasidžiaugė čia dirbančiais mokytojais, kurie kuria pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kultūrą, grindžiamą profesionalumu bei lyderyste. Klasių vadovams, mokytojams buvo  įteikta po progimnazijos 2018–2019 m. m. knygą, kuri jau liko istorija. Tėvų klubo pirmininkė Erika Tiškuvienė linkėjo visiems kūrybingų ir šviesių mokslo metų, pažinimo džiaugsmo, drąsos ir sėkmės. Progimnazijos mokinių atvyko pasveikinti vyresnieji draugai iš Lieporių gimnazijos.

Šiemet, kaip ir pernai, į progimnaziją susirinko didelis pirmokėlių būrys. Jie nedrąsiai glaudėsi prie savo tėvelių, kupinomis nežinios ir pažinimo džiaugsmo akimis. Tradiciškai į mokyklą, mokslo ir žinių šalį, juos palydėjo vyresnieji draugai, aštuntokai.

Šventėje šoko progimnazijos šiuolaikinės šokio studijos „Kosmėja“ ir liaudiškų šokių studijos ,,Šermukšnėlė“ šokėjai. Dainavimo studijos „Gamos garsai“ solistė siuntė visiems muzikinį sveikinimą – dainą „Rudens rokenrolas“. Audiovizualinio meno studijos „Naujųjų medijų mokykla“ mokiniai pristatė šių mokslo metų simbolį – paukštį, kuris išskleis savo sparnus ir įprasmins 2019–2020 m. m. šūkį: „Skrydis svajonės link prasideda čia!“.

Auksiniai rudens lapai, moja linkėdami  sėkmės mokslo metais. Kartu su mokykliniu skambučiu prasideda nesibaigiantys atradimai, painios mįslės ir netikėti atsakymai.

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė

Mokslo metų pradžios šventė Dainų progimnazijoje 2019

Autorius