Progimnazijos mokinių tarybos rinkimai

Birželio 13 dieną progimnazijoje vyko 5–8 klasių mokinių tarybos naujų narių rinkimai. Kandidatuojančių į mokyklos mokinių tarybą buvo net 8 mokiniai (Gabija Simaitytė 5a kl., Viltė Mekšriūnaitė 5a kl., Mingailė Alijošiūtė 7a kl., Ieva Raižytė 6a kl., Aistė Rudytė 6a kl., Darija Dubinskaitė 5c kl., Kristina Kaupaitė 6a kl., Milana Žandaravičiūtė 5c kl.), kurie prisistatė rinkėjams, sakydami savo kalbą ir paruošdami reklaminį plakatą apie save. Džiugu, kad rinkimuose dalyvavo ir progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė. Aktyvūs progimnazijos mokiniai ir mokinių tarybos nariai slaptu balsavimu išrinko 3 mokines.

Sveikiname Aistę Rudytę, Mingailę Alijošiūtę ir Gabiją Simaitytę!

Progimnazijos mokinių tarybos rinkimai