Dainų progimnazijos mokiniai Piligriminiame žygyje „Šiaulių Katedra – Kryžių kalnas ’’

Gegužės 31 dieną, Vaikų gynimo dienos proga, aštuntų klasių mokiniai su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene dalyvavo piligriminiame žygyje „Šiaulių katedra – Kryžių kalnas”, kurį organizavo gerbiamas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Žygio dalyviai giedojo įvairias giesmes, kurias vienija stiprus tikėjimas, ryžtas, bendruomeniškumas. Mokinių veidus puošė šypsenos, oras lepino saulės spinduliais, visiems buvo smagu ir linksma.

Kryžių kalno vienuolyne buvo aukojamos Šv. Mišios už vaikus ir jaunimą. Po Šv. Mišių žygio dalyviai susėdo į autobusą ir grįžo į Šiaulius pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.

Dėkojame Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui už nuoširdžias maldas, prasmingą žygį ir nuostabiai praleistą laiką, Dainų progimnazijos direktorei  Astai Vaičiūnienei už palaikymą ir suteiktą galimybę dalyvauti žygyje, bei Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonui Sauliui Paliūnui už įkvėpimą ir suteiktą palaiminimą.

Informaciją parengė 8b kl. mokiniai  Agnė Žilgužytė ir Kipras Rusteikis

Dainų progimnazijos mokiniai Piligriminiame žygyje „Šiaulių Katedra – Kryžių kalnas’’