Dainų progimnazijos mokiniai dalyvavo piešinių ir maldų konkurso ,,Aš su šeima einu į bažnyčią“ laureatų apdovanojime 

 ,,Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (Mt 5, 16).

Gegužės 14 dieną Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko piešinių ir maldų konkurso ,,Aš su šeima einu į bažnyčią“  laureatų apdovanojimas, minint bažnyčios 10-ąjį metų Jubiliejų.

Piešinius ir maldas pristatė šauniausi, talentingiausi  Dainų progimnazijos mokiniai: Urtė Jackūnaitė (3c kl.), Simona Turauskaitė (3c kl.), Elinga Ainaitė (3c kl.), Urtė Gudonytė (3c kl.), Armanda Kinderytė (4c kl.), Mikas Pukėnas (4c kl.), Deimantė Vaičiulytė (4d kl.), Gustė Vasiliauskaitė (4d kl.), Gretė Mauriūtė (4e kl.), Andrėja Sakalauskytė (4e kl). Mokinius konkursui ruošė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė. Renginyje dalyvavo ir mokinių tėveliai, kurie džiaugėsi vaikų darbeliais. Mokiniai, uždegę žvakeles, giesme bei malda dėkojo Švč. Marijai už savo parapiją, kunigus, šeimas, mokytojus, prašydami Švč. Marijos globos ir palaimos. Klebonas Saulius Paliūnas pasidžiaugė mokinių kūrybiniais darbeliais, kvietė su visa šeima švęsti Viešpaties dieną. Mokiniai buvo sužavėti klebono gerumu ir dosnumu. Laureatai buvo apdovanoti gausiomis šventinėmis dovanomis. Renginio pabaigoje, klebonas S. Paliūnas kiekvieną konkurso dalyvį  išlydėjo laimindamas ir linkėdamas, kad gerumas ir meilė lydėtų juos gyvenimo kelyje.

                                                                      Informaciją parengė tikybos mokytoja  Laisva Jankauskienė

Dainų progimnazijos mokiniai dalyvavo piešinių ir maldų konkurso   ,,Aš su šeima einu į bažnyčią“ laureatų apdovanojime